Понеделник 25, Май 2020г.

Среща със заместник- министър Таня Михайлова

През 2009 година по проект на Училищното настоятелство към Средно училище „Васил Кънчов” в гр. Враца, стартира инициативата „Училището и бизнесът”, в рамките на която се организират срещи с водещи специалисти по мениджмънт и маркетинг, икономически анализатори, учени, политици, журналисти, предприемачи, експерти в банковата сфера и др. Целта е да се запознае ученическата аудитория с възможностите за успешна реализация на придобитите знания и умения в условията на съвременното общество и пазарно ориентирана икономика, както и с актуални проблеми на научните и обществени проучвания, с подпомагане на кариерното ориентиране на учениците и възможпостите за професионална реализация. На 26.11.2019г. се проведе поредната среща от инициативата, като гост- лектор във врачанското училище бе г- жа Таня Михайлова, заместник- министър в Министерство на образованието и науката. На срещата присъства и г- жа Галина Евденова, началник на РУО – Враца.

Срещата на учениците и учителите с г- жа Таня Михайлова бе на тема „Мениджмънт в образованието”. Г-н Димитър Марков, директор на училището, в приветствието си към гостите благодари за дадената възможност – ученици и педагози да поговорят с представител на образователното министерство за бъдещето на младите хора и за развитието на образователните институции. Диалогът започна от професията учител, от това как един човек може да бъде лидер в класната стая и да увлича след себе си и децата, заедно с това да ги обучава и да развива техните интереси и заложби. „Едно училище преди всичко са хората, а във училище основните хора, които изграждат атмосферата, които могат да осъществяват процесите и дават резултатите – това са учениците и учителите”- заяви госпожа Михайлова. Разговорът продължи с ролята на директора като мениджър на училището, защото това е не само грижа за материална база, но и умение за ръководене на успешен екип. Тя изрази своето задоволство от реално функциониращия ученически съвет, а негови представители разказаха за инициативите, които провеждат. Решенията, които взима всеки един човек в професионаното си развитие, пътят от училище до желаното работно място, това също бяха част от темите на дискусията. Госпожа Михайлова даде ценни съвети на учениците, давайки за пример житейските избори, пред които е била изправена. Тя ги посъветва, че в един съзнателен човешки живот могат да постигнат различни неща, в зависимост от целите, които си поставят и на вложените упоритост и труд. Важно е обаче всичко, което се постига, да е с желание. Според нея името на едно училище се гради от всички и всеки един випуск е част от училищната общност. Голяма е отговорността на всеки от тази общност за авторитета на институцията. Споделяйки своите идеи, тя изрази възхищението си от начина на работа в СУ „Васил Кънчов”, от активния училищен живот и материалната база. В последните минути на срещата тя благодари за топлото посрещане и изрази задоволство си от срещата: „Видях училище, в което всичко е подредено. Училище, което си поставя ясни цели. Това е училище, в което учениците и учителите са заедно, тук има екипност, което е предпоставка за успеха. Много е важна ролята на директора и на учителите, но не по- малка е ролята и на този активен ученически съвет. Сигурна съм, че тук се обучават и възпитават достойни хора и бъдещи успели мениджъри.” 

                                                                                                                                                         

Сподели: