Сряда 13, Ноември 2019г.

СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" - гр. ВРАЦА

ОБЯВЯВА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

за учебната 2019 / 2020 година

ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Училищен автобус и безплатен транспорт;
 • Целодневен режим на обучение;
 • Столово хранене.

ВАЖНО:

Статутът на учебното заведение – средно училище, осигурява приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Децата се обучават на едно място от първи до дванадесети клас в комфортна и атрактивна учебна среда – материалната база и кабинетите са напълно модернизирани.

Обучението се осъществява от висококвалифициран педагогически екип с богат опит и амбиции за изява. Утвърдена е изключителна атмосфера на добронамереност и толерантност, на професионализъм.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Традиционно много добри резултати от НВО в VІІ клас – по-високи от средните за страната и областта;
 • Перспективно и конкурентно обучение по всички общообразователни предмети;
 • Обучение по предприемачество във всички образователни етапи;
 • Разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Толерантност и специално внимание към всеки ученик.

График на дейностите за приема на ученици в пети клас:

 • Подаване на заявления за записване - от 01.06 до 05.06.2019г. вкл.;
 • Разглеждане на заявления за прием за записване от училищна комисия: 06.06.2019г.;

 • Записване на класираните ученици от 07.06.2019г. до 11.06.2019г., с оригинал на удостоверение за завършен начален етап;;
 • Попълване на останалите свободни места - до 16.09.2019г.

Критерии за прием в пети клас:

 • Близост до училището до настоящ адрес на родителите; най-кратко време за достигане до училището;
 • Дете с двама починали родители;
 • Дете с трайни увреждания на 50%;
 • Наличие на други деца от семейството, които учат в училището;
 • Близост до месторабота на един от родителите;
 • Деца на учители и служители от училището;
 • Деца със специални образователни потребности.

Необходими документи за приемане на учениците:

 • Копие от акт за раждане на детето;
 • Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 • Заявление за записване.

 

Заявление за записване в пети клас

Брошура за прием в 5 клас

 

гр.Враца 3000

ул.”Хан Аспарух”  17, п.к. 12

тел./ факс 092/62-05-27 директор

092/62-03-61 канцелария

e-mail: vasilkunchov@yahoo.com

web site: vasilkunchov.com

Сподели: