Четвъртък 28, Май 2020г.

 

Ученици от СУ „Васил Кънчов“ направиха преписи на „История славянобългарска“

В деня на Св. св. Кирил и Методий ученици от Средно училище "Васил Кънчов" поставиха началото на родолюбива инициатива. Заедно с учителя си по литература Поля Ценова, те създадоха виртуална изложба на свои преписи на "История славянобългарска". Във време на изолация и дистанционно обучение, децата се завърнаха към белия лист и химикалката, за да оставят своя следа, така както са го направили техните предци. Водени от думите на Паисий: "Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!" и от примера на Софроний Врачански, който прави нейния пръв препис, те продължават делото във времето. Посланието на Паисий от 1762г. остава до днес - да знаем историята си, да се гордеем с произхода си и никога да не забравяме и заменяме родния български език! И ще бъдат запазени българската историческа памет и език, докато има такива деца, гордеещи се, че са българи и съхраняващи нейните културни ценности. Създадена е отворена група във Фейсбук: Виртуална изложба на преписи на "История славянобългарска" и всеки може да последва примера на учениците и да качи снимки на своя препис там. Така и в дома си ще има най-ценната книга, която да предаде на децата си – личен препис на „История славянобългарска“.

Сподели: