Четвъртък 28, Май 2020г.

Онлайн майски празници в СУ "Васил Кънчов"

 
Цветен месец, цветен май, изпъстрен с празници, наситен с богатство на традиции. 
СУ "Васил Кънчов" и по време на извънредно положение остава вярно на своето призвание да възпитава и образова своите възпитаници в съхраняване на традиции и обичаи и родолюбие.
Педагозите бяха изготвили онлайн чествания по класове във виртуалните класни стаи.
Там предоставиха интересни материали, свързани с 1- и май - запознаване с обичая Йеремия и 6-и май - в чест на Свети Георги Победоносец, както и Ден на храбростта и Българската армия.
Ние възпитаваме своите ученици да бъдат горди, носещи бойния дух на своите предци. 
Предстоят още виртуални чествания. 
Месец май 2020 г. ще бъде записан в летописната книга на СУ "Васил Кънчов" като месец на онлайн път с отпечатъка на всеки празник.
Сподели: