Понеделник 18, Ноември 2019г.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ – ВРАЦА

2018/2019 учебна година

 

Ръководство на УС:

Председател: Динка Атанасова Петрова

Зам. председател: Моника Филипова Нешева

Секретар: 1. Тихомир Любомиров Димитров

                    2. Зорница Анатолиева Цекова

Отговорник за V-VIII клас: Александра Ивайлова Илиева

Отговорник за IX-XII клас: Зорница Анатолиева Цекова

 

Клубове:

Клуб „Гражданско образование“

Клуб „Ред и дисциплина в училище“

Клуб „Ние творим“

Клуб „Спорт и здраве“

Клуб „Медийна политика“

Сподели: