Понеделник 18, Ноември 2019г.

 

СУ  "Васил Кънчов " - гр. Враца

ОБЯВЯВА ПРИЕМ В  I  КЛАС

2019- 2020 учебна година

 

 

 

Класен ръководител на I А клас:  

Катя Костадинова

Образование: ЮЗУ „ Неофит Рилски”- гр. Благоевград - Начална педагогика, Музика, магистър.

Трудов стаж – 25 г.

 

Училището предлага:

  • Обучение в атрактивна среда - класна стая, оборудвана с компютър и мултимедия, в самостоятелен корпус с охрана и видеонаблюдение
  • Задълбочена подготовка по общообразователните предмети
 • Компютърно обучение в три кабинета с достъп до Интернет, обучение по програма Comenius Logo, специализирана за началния курс

 

 • Обучение по програмите / Нашето семейство; Нашата общност; Нашият град; Европа и аз/ на Джуниър Ачийвмънт България – международна организация /113 страни/ за партньорство между бизнеса и образованието. Обучението е организирано под формата на СИП „Предприемачество”
 • Солидна езикова подготовка
 • Участие в регионални и международни проекти
 • Целодневен режим на обучение, столово хранене
 • Екскурзии и зелени училища
 • Кабинети по музика, изобразително изкуство, информационни технологии, труд и техника, библиотека, физкултурен салон и фитнес зала
 • Възможности за обучение на ученици със специални образователни потребности
 • СУ „Васил Кънчов” разполага с училищен автобус за превоз на децата  
 • Статутът на учебното заведение – средно училище, осигурява приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Децата могат да се обучават на едно място от първи до дванадесети клас.

График на дейностите за приема на ученици в първи клас:

 • Подаване на заявления за прием за записване: от 31.03.2019г. до 31.05.2019г.
 • Разглеждане на заявления за прием за записване от училищна комисия: на 01.06.19 г.
 • Обявяване на списък с класираните деца: от 03.06.19 г. до 07.06.19 г. /вкл./;
 • Записване на класираните ученици за първи клас: от 10.06.2019г. до 17.06.2019г.
 • Обявяване на незаети места: от 18.06.19 г.
 • Попълване на свободни места за първи клас: до 16.09.2019г.
 • Утвърждаване на окончателен списък с приетите ученици и изпращане в община Враца на сведения за записаните в първи клас: до 16.09.2019 г.

Критерии за прием в първи клас:

 • Близост на училището до настоящ адрес на родителите; най-кратко време за достигане до училището;
 • Дете с двама починали родители;
 • Наличие на други деца от семейството, които учат в училището;
 • Близост до месторабота на един от родителите;
 • Деца на учители и служители от училището;
 • Дете с трайни увреждания над 50%;
 • Деца със специални образователни потребности.

Ред за избор на ученици при прилагане на критериите:

 • Посочените критерии се прилагат в тяхната последователност;
 • В случай на по-малък брой желаещи за записване деца от определените за това места, следва да се приемат ученици, живеещи в по-отдалечени райони от училището до попълване на необходимия минимум.

Необходими документи за приемане на учениците:

 • Заявление за прием на дете в първи клас;
 • Копие от удостоверение за раждане на детето;
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група ;
 • Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група ;
 • Служебна бележка, издадена от местоработата на родителя, удостоверяваща адреса на работното място.

 

Брошура за прием в 1 клас

Заявление за записване в първи клас

                             

За контакти и връзка с екипа, който ще работи в I клас: гр.Враца 3000

ул.”Хан Аспарух” 17, п.к. 12

тел./ факс 092/62-05-27 директор

092/62-03-61 секретар

e-mail: vasilkunchov@yahoo.com

web site: vasilkunchov.com

 

 

 

Сподели: