Понеделник 25, Май 2020г.

 

Публикациите отразяват единствено гледната точка на автора. Комисията не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

 

СУ "Васил Кънчов" СТАРТИРА участието си в ПРОЕКТА "PRETTi" ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

На 29.11.2016г. в София се проведе първата работна среща по  проект "Primary teachers to lead inclusive learning (PRETTI)", финансиран от програма Еразъм+. Водещата организация е Националната асоциация на ресурсните учители в България, която е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценната интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната средa. СУ "Васил Кънчов" беше избрано като единственото българско училище-партньор по проекта и ще участва в организиране на фокус групи по разработване на наръчник за работа с деца с обучителни затруднения. Начални учители от училището ще бъдат обучени да прилагат методологията и да дадат обратна връзка при разработването и валидирането й. Другият партньор от България е РААБЕ - България, водеща организация в организирането на обучения за учители и в издателската дейност на професионална литература. 

Основна цел на проекта е да бъдат обучени начални учители на различни практики, които да им помогнат да работят по-ефективно с ученици със специални образователни потребности. За целта ще бъдат разработени различни обучителни програми, които ще бъдат тествани и въведени за експлотация в няколко пилотни училища в България и Европа. По проекта ще бъдат обучени над 200 учители, които ще преминат през няколко тренировъчни цикъла.
Проектът ще се реализира в периода 2016-2018 година.
В срещата от страна на СУ "Васил Кънчов" участие взе г-жа Калина Каменова - начален учител. Г-жа Калина Христова от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Враца също участва катo представител на организация, която би могла да оказва методическа подкрепа при осъществяване на дейностите по проекта. Международните участници бяха представители от  Университета на Букурещ, Румъния, Началното училище "Дубова", Словакия, Университета в Кордоба, Испания и Институт по детска психология и психопатология, Словакия . 

СУ "Васил Кънчов" – партньор по европейски проект за обучение на деца със специални образователни потребности

СУ "Васил Кънчов" участва в проект "Primary teachers to lead inclusive learning (PRETTI)", финансиран от програма Еразъм+. Водещата организация е Националната асоциация на ресурсните учители в България. Партньори на врачанското училище по проекта са представители от Университета на Букурещ, Румъния, Началното училище "Дубова", Словакия, Университета в Кордоба, Испания и Институт по детска психология и психопатология, Словакия. Основна цел на проекта е да бъдат обучени начални учители на различни практики, които да им помогнат да работят по-ефективно с ученици със специални образователни потребности. За целта ще бъдат разработени различни обучителни програми, които ще бъдат тествани и въведени за експлоатация в няколко пилотни училища. СУ "Васил Кънчов" беше избрано като единственото българско училище- партньор по проекта и ще участва в организиране на фокус групи по разработване на наръчник за работа с деца с обучителни затруднения.

От 27.09.17г. до 29.09.17г. в Братислава се проведе втора среща по проект PREETi. Представители от България бяха г- н Димитър Марков, директор на СУ "Васил Кънчов" и г- жа Калина Каменова- начален учител. Те посетиха в Словакия училището "Дубова" и наблюдаваха учебни часове в класове, в които се обучават ученици със специални образователни потребности. На работни срещи с останалите партньори те обсъдиха организирането на фокус групи във всички училища, участващи в проекта. Тези фокус групи имат за цел да се презентира проекта на представители, свързани с образованието, и да се анализира приложимостта на наръчника в България, за да се изготви вече окончателният му вариант. Предстои обучение на начални учители в Кордоба/Испания/, което ще се проведе през април 2018 г.

 

Подготовка на учители от СУ „Васил Кънчов“ за приобщаващо образование в Испания

                Учители от СУ „Васил Кънчов“ се включиха в обучение за начални учители в Кордоба – Испания, по проект "PRETTi" - Подготовка на начални учители за приобщаващо образование.  Обучението е съвместно със Закладна школа – Словакия, представители на университета в Кордоба и в Букурещ, на Националната асоциация на началните учители в България, РААБЕ и Изследователски институт по детска психология и патохимика в Словакия.

                За осъществяването на проекта учителите се обучаваха чрез презентации за работа с Наръчник за подпомагане развитието на компетентностите на учителя в областта на разпознаването на обучителни затруднения, насоки и упражнения за оценка. Университетите в Букурещ и Кордоба представиха ранното идентифициране на трудностите при обучението на деца в основното училищно образование, а Закладна школа/Словакия/ представи методи за работа с деца, които имат  различни затруднения, но са в една класна стая. По време на обучението бяха представени практически упражнения от НАРУ и Закладна школа/Словакия/- игри за поставяне на стаите в къщата в ред, игри за сътрудничество, организационни игри за работа с календар и планове за хранене, игри на карти, свързани с намиране на разлики, цифрови игри и приложения. Проф. Вероника Марин Диаз запозна партньорите в проекта с ролята на семейството за развитието на висококачествено приобщаващо образование - знаци и предупреждения за родителите в различните възрасти, както и различни асоциации и организации, които семейството може да ползва, за да разбере по-добре различните аспекти на трудности при обучението. Проф. Руиз и Тибурцио Гонзалес запозна участниците с неправителствената организация " Maximes", чиято основна дейност е работа с доброволци, които да са в помощ на родителите в ежедневните им грижи за децата. Проведе се среща с представители на център за деца с обучителни трудности и с директора на  приобщаващото образование във факултета по образование към университета в Кордоба. Предстои превод на Наръчника на български и словашки език и организиране на последващи обучения на начални учители за работа с него. Заключителната конференция по проекта ще се състои на 27 -28.09.18г. в София. 

 

Сподели: