Сряда 21, Август 2019г.

Проект "Да построим мост между поколенията"

Име на проекта по Еразъм+: „Да изградим мост между поколенията“, полски. Град домакин-Остроленка - Полша

Цели на проекта:

  • установяване на сътрудничество между поколенията, намаляване на разстоянието между поколенията;
  • повишаване на осведомеността на младите хора относно възприемането на възрастните.
  • учениците като млади хора започват да изграждат своя свят и да създават реалността, затова целта на проекта е да ги ангажираме, млади и стари, в каквито те ще се превърнат сами;
  • изграждане на собствена система от ценности на младите хора върху основата на принципи, които все още са живи сред по-възрастното поколение;
  • да накара младите хора да осъзнаят, че печелят повече, като предлагат своето време и внимание на другите.
  • активиране и социално приобщаване на възрастните хора, насочени към повишаване на самоуважението им чрез споделяне на житейски опит с младото поколение; • повишаване на компетентността на възрастните хора при използването на цифровите технологии в ежедневието благодарение на сътрудничеството с учениците;
  • пробуждане на чувство за отговорност за общите ценности на регионално ниво, и ниво европейска държава.

 

Задачи: Учениците обучават по-възрастни хора да си служат със съвременните технологии, възрастните споделят своя преживян опит. Децата ще издирят и публикуват своите герои от по-възрастното поколение в различни области на живота, заслугите им към културното наследство и изкуството, обичаите, традициите, фолклора, театъра и музиката. Ще се превърнат в търсачи на редки и изчезващи професии от Враца и региона, ще заснемат филми и проведат интервюта, ще изготвят презентации и проучвания върху начина на живот, проблемите и евентуалните начини за решаването им. Учениците ще се приучат на съпричастност и взаимопомощ, ще се постараят да стоплят дните на самотни възрастни хора, ще черпят опит от тях. Предвидени са посещения на клубове за пенсионери, работилници и ателиета, където се изработват редки предмети и или стоки за бита.

Партньори: ПОЛША, ПОРУГАЛИЯ, КИПЪР, ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

4 The project involves five partner schools:

A   School Complex No. 5 European Union Ostrołęka Poland

B   SU VasilKunchov Vratsa Bulgaria

C   Antalya Ticaret Borsasi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya Turkey

D   Agrupamento De Escolas Baixa-Chiado Lisbon Portugal

E   Agios Spyridonas Special School Larnaca Cyprus

 

Очаквани резултати:

Учениците ще влязат в ролята на обучители на възрастните хора в областта на технологиите, фотографията, занаятите, артистичните групи и ателиета. Всички дейности са на английски език, което предполага усъвършенстване на знанията им по езика, мотивирането на децата за изява, възпитаването им в нравствени ценности. По отношение на информационните технологии и занаятите, учениците ще имат възможност да се включат в традиционни и нетрадиционни занаяти, ще опознаят редки и изчезващи професии, някои от които са играли роля развитието на гр. Враца през края на 19, 20 и 21 век/ напр. бубарството, занаятите, винопроизводството, др.

 

 

 

Let's build a bridge between generations

The project will include:

students (16-18 year olds) and secondary school teachers from five countries: Poland, Bulgaria, Cyprus, Portugal and Turkey. They will be responsible for the implementation of individual project tasks. Together, they will create scenarios of their activities and establish cooperation with selected groups of seniors. We also intend to invite the grandparents of our students to cooperate with us. The project will also involve seniors from local senior associations. All seniors willing to cooperate will be involved in the implementation of various project tasks, such as joint workshops, theater performances or a photo-calendar.

The goals of our project related to the selected priorities are: -establishing intergenerational cooperation, reducing the distance between generations; - raising youth awareness related to the perception of seniors; -the students as young people begin to build their world and create reality, therefore the goal of the project is to get them to include in this world both young and old, which they will become themselves; - building young people's own system of values on the foundation of basic ethical principles that are still alive among the older generation; - making young people aware that they gain more by offering their time and attention to others than by taking away from others; - activation and social inclusion of seniors aiming to increase their self-esteem by sharing life experience with the younger generation; - increasing the competence of seniors in the use of digital technologies in everyday life through cooperation with students; - stimulating a sense of responsibility for common values at the regional, national and European level. The concrete results of our activities will be: - workshops under the slogan: "Share your passion" - meetings during which seniors will teach young people such as handicrafts, while the younger generation will teach seniors, for example, the use of social media. - "Internet - not such a terrible devil" workshop - students will implement seniors to use the Internet. -School Volunteering Circle cooperating with seniors from the Social Welfare Home, Kurpie Association and other local Seniors' Organizations. -cyclic meetings Fri "Live healthily", promoting an active lifestyle (shared walks, swimming pool, bicycles, mushroom picking, etc.) - a series of meetings under the slogan: "Tell me your story", where seniors will share their.

experience

 

Ученици и учители от СУ „Васил Кънчов“ в Полша

Група от осем ученици и двама учители от СУ „Васил Кънчов“ посетиха гр. Остроленка в Полша по проект „Да построим мост между поколенията“, програма Еразъм+ на Европейската комисия.Те взеха дейно участие в подготовката на проектните задачи - подготвиха презентации за живота на по- възрастното поколение, заснеха филм за ежедневието на младежите в България. Научиха много за традиционните занаяти, популярни в региона и в полския град и гостуваха в Дом за възрастни хора. Прекараха заедно приятни часове с мъдростта на възрастните, а те от своя страна се докоснаха до живота на младежите от партньорските страни- Полша, Португалия, Турция и Кипър.

Учениците научиха много за страната домакин- Полша за нейното минало, което е свързано и с България в лицето на княз Владислав Варненчик, загинал при Варна в бой с турците през 1444 г. Учениците откриваха сходства в нашите два славянски езика и култура. Участниците в проекта прекараха незабравими моменти със своите връстници, учиха заедно, танцуваха и се забавляваха, участваха в състезания. Учителите обмениха добри педагогически практики, споделиха опит. Представени бяха коледни традиции от различните народи, нашите ученици бяха подготвили българска коледна песен. Групата бе приета от кмета на град Остроленка, който е бивш ученик на приемащото училище.

По проекта за участниците от СУ „Васил Кънчов” предстои среща в Ларнака, Кипър. Там децата ще обучават по- възрастни да работят с компютър и смартфон, ще се приучават към съпричастност и милосърдие.

 

В Кипър по проект „ Да изградим мост между поколенията“, програма Еразъм+

Учители и ученици от СУ „Васил Кънчов” посетиха град Ларнака, Кипър, на поредна среща по проект „ Да изградим мост между поколенията“, програма Еразъм+ на Европейската комисия. В продължение на една седмица учениците и учителите от Полша, Португалия и България присъстваха на занятия в училище „Св. Спиридон” в гр. Ларнака. Бяха представени създадените от учениците презентации и филми на тема „.Нашите герои“. Врачанските ученици представиха живота на дядо Добри, всеизвестният столетник-дарител, Стоянка Мутафова, най-възрастната играеща актриса, вписана и в книгата на Гинес. Представиха филм за Бубарската станция във Враца, уникална в Европа, в която не само има производство, но извършва и научно-изследователска и селекционна работа в лицето на нейния директор- професор Паномир Ценов и доцент Здравко Петков, който беше любезен да покаже на учениците единствената в Европа Станция по бубарство и по увлекателен начин да им разкаже за селекцията и производството на това уникално предприятие. Като проектна задача филмът беше заснет и обработен от учениците.

Възпитаниците на СУ „Васил Кънчов” участваха в уроци по изобразително изкуство, спорт и драма в кипърското училище. Нетрадиционни методи на обучение бяха представени от местните учители, на учениците беше дадена възможност да покажат творчество и собствен прочит на литературно произведение, което да претворят в роля за около четиридесет минути. Ролите бяха изпълнени на английски език и предполагаха пълна импровизация на текста. Педагозите показаха специални кабинети за деца със СОП, както и подходяща методика на преподаване, обучение в малки групи и индивидуална работа, за да могат тези ученици да развият своя потенциал според възможностите и особеностите си. На Европейската вечер врачанските ученици изненадаха домакините с общ танц, както и индивидуални изпълнения, които събраха овациите на всички. Български народни танци бяха представени с красиви носии и много майсторство, а учениците Димитър Райков и Владимир Петров се представиха с Граовско хоро, специална изненада за участниците в проекта от страните партньори.

Обучението по нетрадиционен начин винаги се е радвало на добър прием сред учениците с възможностите за изява, а обменът на добри практики и приятелската атмосфера са стимул за развитие и изява на учители и ученици.

 

Сподели: