Понеделник 25, Май 2020г.

Проект "Да построим мост между поколенията"

Публикациите отразяват единствено гледната точка на автора. Комисията не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

Име на проекта по Еразъм+: „Да изградим мост между поколенията“, полски. Град домакин-Остроленка - Полша

Цели на проекта:

  • установяване на сътрудничество между поколенията, намаляване на разстоянието между поколенията;
  • повишаване на осведомеността на младите хора относно възприемането на възрастните.
  • учениците като млади хора започват да изграждат своя свят и да създават реалността, затова целта на проекта е да ги ангажираме, млади и стари, в каквито те ще се превърнат сами;
  • изграждане на собствена система от ценности на младите хора върху основата на принципи, които все още са живи сред по-възрастното поколение;
  • да накара младите хора да осъзнаят, че печелят повече, като предлагат своето време и внимание на другите.
  • активиране и социално приобщаване на възрастните хора, насочени към повишаване на самоуважението им чрез споделяне на житейски опит с младото поколение; • повишаване на компетентността на възрастните хора при използването на цифровите технологии в ежедневието благодарение на сътрудничеството с учениците;
  • пробуждане на чувство за отговорност за общите ценности на регионално ниво, и ниво европейска държава.

 

Задачи: Учениците обучават по-възрастни хора да си служат със съвременните технологии, възрастните споделят своя преживян опит. Децата ще издирят и публикуват своите герои от по-възрастното поколение в различни области на живота, заслугите им към културното наследство и изкуството, обичаите, традициите, фолклора, театъра и музиката. Ще се превърнат в търсачи на редки и изчезващи професии от Враца и региона, ще заснемат филми и проведат интервюта, ще изготвят презентации и проучвания върху начина на живот, проблемите и евентуалните начини за решаването им. Учениците ще се приучат на съпричастност и взаимопомощ, ще се постараят да стоплят дните на самотни възрастни хора, ще черпят опит от тях. Предвидени са посещения на клубове за пенсионери, работилници и ателиета, където се изработват редки предмети и или стоки за бита.

Партньори: ПОЛША, ПОРУГАЛИЯ, КИПЪР, ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

4 The project involves five partner schools:

A   School Complex No. 5 European Union Ostrołęka Poland

B   SU VasilKunchov Vratsa Bulgaria

C   Antalya Ticaret Borsasi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya Turkey

D   Agrupamento De Escolas Baixa-Chiado Lisbon Portugal

E   Agios Spyridonas Special School Larnaca Cyprus

 

Очаквани резултати:

Учениците ще влязат в ролята на обучители на възрастните хора в областта на технологиите, фотографията, занаятите, артистичните групи и ателиета. Всички дейности са на английски език, което предполага усъвършенстване на знанията им по езика, мотивирането на децата за изява, възпитаването им в нравствени ценности. По отношение на информационните технологии и занаятите, учениците ще имат възможност да се включат в традиционни и нетрадиционни занаяти, ще опознаят редки и изчезващи професии, някои от които са играли роля развитието на гр. Враца през края на 19, 20 и 21 век/ напр. бубарството, занаятите, винопроизводството, др.

 

 

 

Let's build a bridge between generations

The project will include:

students (16-18 year olds) and secondary school teachers from five countries: Poland, Bulgaria, Cyprus, Portugal and Turkey. They will be responsible for the implementation of individual project tasks. Together, they will create scenarios of their activities and establish cooperation with selected groups of seniors. We also intend to invite the grandparents of our students to cooperate with us. The project will also involve seniors from local senior associations. All seniors willing to cooperate will be involved in the implementation of various project tasks, such as joint workshops, theater performances or a photo-calendar.

The goals of our project related to the selected priorities are: -establishing intergenerational cooperation, reducing the distance between generations; - raising youth awareness related to the perception of seniors; -the students as young people begin to build their world and create reality, therefore the goal of the project is to get them to include in this world both young and old, which they will become themselves; - building young people's own system of values on the foundation of basic ethical principles that are still alive among the older generation; - making young people aware that they gain more by offering their time and attention to others than by taking away from others; - activation and social inclusion of seniors aiming to increase their self-esteem by sharing life experience with the younger generation; - increasing the competence of seniors in the use of digital technologies in everyday life through cooperation with students; - stimulating a sense of responsibility for common values at the regional, national and European level. The concrete results of our activities will be: - workshops under the slogan: "Share your passion" - meetings during which seniors will teach young people such as handicrafts, while the younger generation will teach seniors, for example, the use of social media. - "Internet - not such a terrible devil" workshop - students will implement seniors to use the Internet. -School Volunteering Circle cooperating with seniors from the Social Welfare Home, Kurpie Association and other local Seniors' Organizations. -cyclic meetings Fri "Live healthily", promoting an active lifestyle (shared walks, swimming pool, bicycles, mushroom picking, etc.) - a series of meetings under the slogan: "Tell me your story", where seniors will share their.

experience

 

Ученици и учители от СУ „Васил Кънчов“ в Полша

Група от осем ученици и двама учители от СУ „Васил Кънчов“ посетиха гр. Остроленка в Полша по проект „Да построим мост между поколенията“, програма Еразъм+ на Европейската комисия.Те взеха дейно участие в подготовката на проектните задачи - подготвиха презентации за живота на по- възрастното поколение, заснеха филм за ежедневието на младежите в България. Научиха много за традиционните занаяти, популярни в региона и в полския град и гостуваха в Дом за възрастни хора. Прекараха заедно приятни часове с мъдростта на възрастните, а те от своя страна се докоснаха до живота на младежите от партньорските страни- Полша, Португалия, Турция и Кипър.

Учениците научиха много за страната домакин- Полша за нейното минало, което е свързано и с България в лицето на княз Владислав Варненчик, загинал при Варна в бой с турците през 1444 г. Учениците откриваха сходства в нашите два славянски езика и култура. Участниците в проекта прекараха незабравими моменти със своите връстници, учиха заедно, танцуваха и се забавляваха, участваха в състезания. Учителите обмениха добри педагогически практики, споделиха опит. Представени бяха коледни традиции от различните народи, нашите ученици бяха подготвили българска коледна песен. Групата бе приета от кмета на град Остроленка, който е бивш ученик на приемащото училище.

По проекта за участниците от СУ „Васил Кънчов” предстои среща в Ларнака, Кипър. Там децата ще обучават по- възрастни да работят с компютър и смартфон, ще се приучават към съпричастност и милосърдие.

 

В Кипър по проект „ Да изградим мост между поколенията“, програма Еразъм+

Учители и ученици от СУ „Васил Кънчов” посетиха град Ларнака, Кипър, на поредна среща по проект „ Да изградим мост между поколенията“, програма Еразъм+ на Европейската комисия. В продължение на една седмица учениците и учителите от Полша, Португалия и България присъстваха на занятия в училище „Св. Спиридон” в гр. Ларнака. Бяха представени създадените от учениците презентации и филми на тема „.Нашите герои“. Врачанските ученици представиха живота на дядо Добри, всеизвестният столетник-дарител, Стоянка Мутафова, най-възрастната играеща актриса, вписана и в книгата на Гинес. Представиха филм за Бубарската станция във Враца, уникална в Европа, в която не само има производство, но извършва и научно-изследователска и селекционна работа в лицето на нейния директор- професор Паномир Ценов и доцент Здравко Петков, който беше любезен да покаже на учениците единствената в Европа Станция по бубарство и по увлекателен начин да им разкаже за селекцията и производството на това уникално предприятие. Като проектна задача филмът беше заснет и обработен от учениците.

Възпитаниците на СУ „Васил Кънчов” участваха в уроци по изобразително изкуство, спорт и драма в кипърското училище. Нетрадиционни методи на обучение бяха представени от местните учители, на учениците беше дадена възможност да покажат творчество и собствен прочит на литературно произведение, което да претворят в роля за около четиридесет минути. Ролите бяха изпълнени на английски език и предполагаха пълна импровизация на текста. Педагозите показаха специални кабинети за деца със СОП, както и подходяща методика на преподаване, обучение в малки групи и индивидуална работа, за да могат тези ученици да развият своя потенциал според възможностите и особеностите си. На Европейската вечер врачанските ученици изненадаха домакините с общ танц, както и индивидуални изпълнения, които събраха овациите на всички. Български народни танци бяха представени с красиви носии и много майсторство, а учениците Димитър Райков и Владимир Петров се представиха с Граовско хоро, специална изненада за участниците в проекта от страните партньори.

Обучението по нетрадиционен начин винаги се е радвало на добър прием сред учениците с възможностите за изява, а обменът на добри практики и приятелската атмосфера са стимул за развитие и изява на учители и ученици.

 

МОБИЛНОСТ В ПОРТУГАЛИЯ

Екип от учители и ученици от СУ „Васил Кънчов“- Враца, се завърна от поредна мобилност в столицата на Португалия - Лисабон по проект „ Да построим мост между поколенията“, програма Еразъм+ на ЕК. Ученици и учители имаха възможност да бъдат част от екипа на училище „Пасос Мануел“ в центъра на Лисабон, където представиха свои филми и презентации за значими личности от историята и културата на нашия град, свързаните с тях редки, но и съвременни професии.

В международен екип децата изработиха електронна книга с герои, предварително избрани от тях след проведено гласуване. Множество дидактични и ролеви игри, занятия и уъркшопи бяха проведени с учениците от Португалия, Полша, Кипър, Турция и България. Богатата библиотека на училището, в която се подготвят не само учениците, но и много студенти от университетите в Лисабон, стана място за среща на различни култури, традиции, занятия. Посетени бяха много забележителности, сред които гробът на Вашку да Гама в катедралата „Св. Йероним“, мястото, от което са тръгвали експедициите за новия свят.

Учениците сами бяха подготвили песни с инструментален съпровод, свързани с близкото минало, съобразно проектните задачи - изграждането на мост между поколенията. Създадоха се много нови приятелства и организация за следващата среща през месец декември, когато ще бъдат изготвени уроци от учителите от страните партньори по проекта, календари с герои, дидактични и ролеви игри, занятия с възрастните хора, свързани с новите технологии и интернет.

 

 Визита в България по програма Еразъм + - ПРОГРАМА

СУ „Васил Кънчов“ бе домакин на проект „Да изградим мост между поколенията“, програма Еразъм на ЕК, от 30.11 до 07.12. 2019 г.

 Гостуваха ни Полша, Португалия, Кипър и Турция. Приехме много ученици и учители от страните-партньори, нашите приятели, с които вече втора година градим мостове между различните поколения. Водещата страна и страна на главния координатор е Полша, гр. Остроленка, един наистина много взискателен лидер на проекта, който увлича всички със своята инициативност и креативност!

 Проведохме съвместно много занятия и уроци, гостува ни най-младото поколение-децата от ДГ „Звънче“, със своите учители. Едни прекрасни малки пчелици в интересен урок за пчелите, меда и пчеларите, които събраха овациите на всички!

 Гост ни беше известният пчелар и наш бивш колега, г-н Иван Палушев, който, заедно с малки и големи проведе интересно занятие за ползата от пчелите и полезността ма меда.

Уроци по ИТ и интернет с възрастните, нашите мъдри приятели от Пенсионерски клуб 1,  от чиято мъдрост почерпихме, а младите им вляха сили с енергията и знанията си, протегнаха им ръка по интересния път на новите технологии и ги направиха съпричастни към нашата училищна общност! Бабите намериха своите внуци, а внуците бяха щастливи със своите seniours, старшите и уважавани приятели!

 Календари, електронна книга със супергерои, бяха представени в център Натура, с който ползотворно си сътрудничим от години.

 Екскурзии до с. Черни Осъм с Музея на природата и горските обитатели, Троянски манастир с иконописта на старите майстори, Музеят на занаятите, даже първият сняг останаха незабравими за децата от страните, в които традиционно сняг не вали…

На празника на нашето училище, нашите гости, заедно със своите домакини, бяха подготвили песни и танци, събраха овациите на публиката и лично на кмета на Община Враца, г-н Калин Каменов. Той беше любезен да ни приеме в кметството, да поздрави всички гости, да се обърне към всеки от тях с внимание и респект.

 Изпратихме ги с тъга, защото се завързаха много приятелства, споделиха се лични преживявания, опит и знания.

 Очаква ни Анталия в Турция, последната ни среща по проекта, след което той приключва… Научихме толкова много, имахме затрогващи срещи с мъдростта, уменията и гостоприемството на нашите сеньори, песните и танците, историите за самодиви и самовили, красивите шарки на носиите и изящните дантели на майсторките на плетивото.

 

На 10 февруари 2020 беше проведено съвместно занятие в Детска Градина "Звънче", с ученици от 6ти класове, на тема "Пчелното семейство". Шестокласниците влязоха в ролята на помощници на учителите, помогнаха на малките ученици да конструират модел на пчела. В занятието взе дейно участие и г-жа Маргарита Кръстева, библиотекар, която влезе и в ролята на учител.

И малките и големите ученици научиха много за пчелното семейство, меда, запознаха с професията на пчеларя,
Занятието се провежда във връзка с проект "Да построим мост между поклоенията" , програма Еразъм + на ЕК, както и във връзка с един от снай-новите начини на усвояване на знания-Проектно базираното обучение, както и изготвянето на урочни планове и обмен на добри практики.
Съвместното ни сътрудничество с колегите от ДГ "Звънче" е много ползотворно, доколкото учителите могат да обменят начини на преподаване чрез съвместни дейности, където по-големите помагат на по-малките да усвояват знания от по-близки по възраст, да се научат да работят в екип, да си сътудничат.
 
Координатор на проекта: Даниела Игнатова

 

 

Сподели: