Събота 07, Декември 2019г.

УЧИЛИЩЕН СТОЛ

 

МЕНЮ В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2019 Г. ДО 06.12.2019 Г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:

Валентина Лъжова – Домакин

Телефон за връзка: + 359 879 169 559

Даниела Тодорова – Работник - кухня

Телефон за връзка: + 359 879 520 473

Сподели: