Понеделник 26, Август 2019г.

На 12.09.2018г. от 17.30 ч., ще се проведат родителски срещи във втори, трети и четвърти клас с дневен ред: запознаване родителите с учебния план, организация и подготовка на учебния процес.

Отг. Класни ръководители,Учители на групи в целодневно обучение

Сподели: