Сряда 21, Август 2019г.

На 21.02 /четвъртък/ от 17.30 ч. в Корпус 2 предстоят родителски срещи в

1, 2, 3 и 4 кл. с дневен ред : Отчитане резултатите от междинните нива, текущи

въпроси /представят се протоколи за провеждане на род. срещи по образец от

първия срок на педагогически съветник в срок до 23.02/

Отг. Класни ръководители, Учители на групи на целодневно обучени

 

 

На 28.02 /четвъртък/ от 18.00 ч. предстоят родителски срещи за отчитане на

Резултати от първи учебен срок за 5-12 клас -представят се протоколи за провеждане

на род. срещи по образец /намират се в канцеларията на училището/на педаг.

съветник в срок до 06.03/

Отг. Класни ръководители и учители, преподаващи по випуски

Сподели: