Четвъртък 28, Май 2020г.

На 20.02 /четвъртък/ от 17.30 ч. в Корпус 2 предстоят родителски срещи в 1, 2, 3 и 4 кл. с дневен ред :

Отчитане резултатите от междинните нива, текущи въпроси /представят се протоколи за провеждане на род. срещи по образец от първия срок на педагогически съветник в срок до 24.02/

Отг. Класни ръководители, Учители на групи на целодневно обучение

Сподели: