Четвъртък 28, Май 2020г.

На 27.02 /четвъртък/ от 18.00 ч. предстоят родителски срещи за отчитане на Резултати от първи учебен срок за 5-12 клас -представят се протоколи за провеждане на род. срещи по образец /намират се в канцеларията на училището/на педаг. съветник в срок до 05.03/

Отг. Класни ръководители и учители, преподаващи по випуски

Сподели: