Понеделник 24, Февруари 2020г.

МИЛЕНА СТОЙЧЕВА - ГОСТ В СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" - 08.12.2016г.

Гост- лектор в СУ „Васил Кънчов” – г- жа Милена Стойчева

            На 08.12.2016г. в СУ „Васил Кънчов” в рамките на инициативата Гост- лекторски институт,  лектор бе г- жа Милена Стойчева. Тя е изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, предприемач, създател на няколко компании и неправителствени организации. Притежава голям опит в сферата на икономика, стартъпи, бизнес, образование и е професионалист в сферата на научно-изследователската дейност, предприемачеството с фокус върху технологиите и неправителствения сектор. Работи като експерт по предприемачество към Европейската комисия, включена е в Съвета по образование към Президента на Република България. На срещата с г- жа Стойчева присъстваха ученици от гимназиален курс, които се обучават в Технологичен профил – Предприемачество и бизнес. СУ „Васил Кънчов” работи по програмите на ДАБ и младите предприемачи са едни от най- активните в област Враца в инициативите на организацията. Учениците от тази година са включени в проекта на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и срещата е част от програмата на създадения по проекта клуб „Кариера”. В рамките на проекта те ще се срещат с успели личности в областта на бизнеса и културата.

            На проведената среща г- жа Стойчева разказа за създаването на Джуниър Ачийвмънт в България и за пътят, който е изминала до ръководната позиция. Тя разказа за основната цел – ученици и студенти чрез образование да се подготвят за реализация на пазара на труда и в живота. Днес се търсят хора с отворено съзнание, с готовност за учене и развитие, но най- важното е да имат самочувствие и увереност, че могат и ще се справят. За създаване на печеливш бизнес е нужна креативна идея и иновационен подход. Не е нужно човек да е супер специалист, а ще бъде успешен, ако има желанието и стремежа да постигне целта. Трябва предварителна да се събира и анализира информация, а след това да се предприемат действия за реализация. Идеята трябва да се представи така, че да се убедят слушащите и да се ангажират да я купят. В провелата се дискусия г- жа Стойчева призова учениците да не работят сами, винаги да създават екип от специалисти, за да бъде резултатът от дейността с високо качество, но и всеки трябва да носи своята отговорност.  Най- важно за младите хора е получаването на финансова грамотност в училище, създаването на умения у учениците за разпределяне на финансовите средства, защото всички решения в живота имат финансово измерение. В края на срещата  г- жа Милена Стойчева изрази задоволството си от дългогодишната съвместна работа с училището и пожела на възпитаниците му успешна реализация.

 

Сподели: