Вторник 18, Февруари 2020г.

 

Врачанският археолог доц. д-р Нарцис Торбов беше поредният гост в традиционните срещи между известни и авторитенти личности с ученици от СОУ „Васл Кънчов” – Враца.

В проведената на 26.12.2015 г. среща участваха деца и младежи от различни класове, провокирани от богатия професионален опит и непосредствения стил на общуване на госта. Непринудено и увлекателно той разказа за археологията като наука, за личните избори и за случайностите в житейския си път и изследователската си кариера. Вложените в проучването на местността „Градище” край прохода Вратцата 8-годишни усилия също бяха представени пред учениците. Най-голям интерес предизвикаха откритите през различни етапи от разкопките археологически находки, датирането им и историческата информация, която се използва след анализа им. Обсъдена бе и темата за социализацията на местността „Градище” и други археологически обекти във Враца, за опазването на културните ценности като част от историческото наследство на Враца и Северозападна България. За младите хора от училището особено ценна се оказа поканата да участват в теренни дейности след подновяването на археологическите разкопки. В края на срещата учениците зададоха толкова много въпроси, че гостът ги покани в Регионалния исторически музей и обеща да им покаже някои от най-интересните си открития.

Сподели: