Четвъртък 20, Февруари 2020г.

25 март – Ден на търпението

Учениците от СУ ”Васил Кънчов” гр.Враца отбелязаха 25 март- Ден на търпението. На този ден от Ученическия съвет изработиха и раздадоха на всички ученици стикери, които да носят през целия ден. По учлищното радио бе проведена информационна кампания за този ден,на дъските във всяка класна стая беше изписано „Ден на търпението”. На учениците бе представена мултимедийна презентаця. Ученици изработиха табла, от които всеки имаше възможност да се запознае с всички синоними на думата ”търпение”. Тяната цел е да провокира вниманието на ученици, учители и родители да обръщат повече внимание на търпението в забързания ни и динамичен живот, когато то може да бъде загубено лесно. В началото на всеки час в рамките на няколко минути учителите обясняваха необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другите, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация. Търпението е едно от най-важните качества,които човек трябва да притежава. Децата научиха, че то изисква воля и е присъщо за умните и разумните, за тези които знаят какво искат и са готови да понесат необходимото, за да постигнат добро.

 

Сподели: