Понеделник 24, Февруари 2020г.

Пролетен празник на немски в СУ "В. Кънчов" - Враца

"Водата, цветята, земята" бе темата на Пролетния празник, с който петокласниците, изучаващи  немски език в СУ "Васил Кънчов", отбелязаха наближаващите световни празници на водата, гората и настъпването на пролетта. Организиран и осъществен от преподавателката по немски език в училището Жулиета Босилкова с помощта на по-големите ученици от 11. и 12. клас, празникът внесе огромно настроение както в самите участници, така и сред гостите - Оля Генова, ст. експерт "Връзки с обществеността и образователни програми" и инж. Даниела Борисова, старши експерт "Научна и консервационна дейност" към ДПП "Врачански балкан" и учителите Ц. Цветкова, М. Стоянова, Цв. Георгиева.

В много интерактивни игри, децата трябваше да демонстрират едновременно познания и върху езика, и върху опазването на околната среда. След като откриха цветовете и оцветиха пъзела гора,  децата трябваше да съберат думи от нарязаните букви и, отговаряйки на поставените въпроси и използвайки своите познания по IT, да изпратят отговорите по имейл на г-жа Босилкова

Откритият урок продължи с прочит на стихове за природата на немски, а презентацията от гостите от Природен парк "Врачански балкан" за откривателя на растението Келереров центрантус - ендемит и реликт, австриецът Йохан Келерер, даде познания на немскоговорящите петокласници, които дори по-големите техни съученици нямат.

На финала на откритият урок, организирани от ПР-а на парка - Оля Генова, всички ученици играха на двора на училището интерактивната игра "Еволюция" в стремежа си кой пръв ще "еволюира до човек".

 

Сподели: