Понеделник 24, Февруари 2020г.
Участие в Национално състезание по предприемачество

На 15.03.2019г. в Стопанска академия  "Д. А. Ценов"- Свищов се проведе национално ученическо състезание по предприемачество. В рамките му средношколци генерираха идеи и оформиха предложения за стартиране на собствен малък бизнес.От екипите се изискваше да предложат на пазара продукт с иновативни характеристики. Казусът бе свързан с избор на наименование, лого и право на регистриране на фирмата, ресурси и източници на финансиране, характеристики на продуктите и потенциалните потребители, на заинтересованите страни, конкуренция, очаквани разходи и очаквани резултати. Работиха 18 екипа, в които участваха и учениците от СУ "Васил Кънчов". Това бяха: Ванеса Христова, Виктория Върбанова, Гергана Димитрова и Елица Цветанова  от 11.б клас.

 

Сподели: