Четвъртък 20, Февруари 2020г.

СУ „Васил Кънчов“ започва учебната година с три международни проекта

СУ „Васил Кънчов“ открива учебната година с три нови европейски проекта по програма Еразъм+. За поредна година училището се нарежда сред най- дейно работещите по международни и национални проекти и програми, като ученици и учители имат възможност да пътуват и обменят опит със свои партньори от целия свят.

„Ти учиш мен, аз уча теб" е проектът, който цели изграждане взаимовръзки между различните поколения. Чрез придобитият житейски опит на по-възрастните, учениците ще се върнат в миналото, където има интересни приказки, легенди, умения и мъдър житейски опит. От своя страна младежите ще помогнат на възрастните да " влязат в крак" с новите технологии-интернет, фейсбук, скайп, ел. поща. Мъдростта ще води младежта, а младежта ще подкрепя опита по пътя на новото.

„ Включване чрез спорт“ е проект, който цели да въвлече все повече деца и младежи към активен спорт, тъй като интересните " дигитални играчки" заемат все повече място в живота на учениците, изключват обикновеното общуване, правят децата апатични, причина са за множество съвременни заболявания в ранна възраст.

„Европейско изкуство и приказки“ е проект, в който ще участват шест европейски държави- Австрия, Италия, Испания, България, Румъния и Унгария и ще продължи 3 години. Той ще бъде фокусиран върху началото на европейската история и митология в изкуството, върху митовете, легендите и приказките за създаването на Европа. Целта на проекта е да развие критическото мислене на учениците за произхода и развитието на Европа, да обогати техните знания за европейското културно наследство и огромната роля на нашия континент в световната история и изкуство, учениците да придобият умения за творческо мислене и изразяване на своите мисли идеи.Изкуството ще бъде начална точка за дискусии по различни теми свързани с Европа, както и за изразяване на мнения, идеи и чувства и практикуване на нови и алтернативни методи за работа в екип.

 

Сподели: