Понеделник 18, Ноември 2019г.
Архив на новини
Публикувана на: 29.09.2019г.

Практическо занятие на тема „Действие при пожар и/или природно бедствие”

Публикувана на: 29.09.2019г.

Заседание УС на УН

Публикувана на: 29.09.2019г.

Визити по проекти на Еразъм+ в Унгария

Публикувана на: 29.09.2019г.

Визита на учители и ученици от Швеция, Румъния и Турция

Публикувана на: 17.09.2019г.

Педагогически съвет - 30.09.2019г.