Събота 07, Декември 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 27.11.2019г.

Ден на ученическото самоуправление

04.12.2019 /сряда/

  • Ден на ученическото самоуправление

           Отг.: И. Найденова, И. Исаева, Св. Николова, Динка Петрова – председател на УС

Сподели: