Четвъртък 28, Май 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 10.05.2020г.

Виртуална изложба

Виртуална изложба на преписи от ученици на "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски. Изложбата ще бъде общодостъпна и отразена в медиите.

Срок за създаване на изложбата: 20.05.20г. 

Сподели: