Петък 28, Април 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 14
 
100%
по-скоро да: 0
 
0%
по-скоро не: 0
 
0%
не: 0
 
0%
Общо гласували: 14