Четвъртък 23, Май 2019г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 187
 
67%
по-скоро да: 9
 
3%
по-скоро не: 5
 
2%
не: 80
 
28%
Общо гласували: 281