Четвъртък 19, Юли 2018г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 138
 
72%
по-скоро да: 5
 
3%
по-скоро не: 3
 
2%
не: 46
 
24%
Общо гласували: 192