Вторник 30, Май 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 54
 
95%
по-скоро да: 1
 
2%
по-скоро не: 0
 
0%
не: 2
 
4%
Общо гласували: 57