Неделя 20, Януари 2019г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 161
 
69%
по-скоро да: 5
 
2%
по-скоро не: 3
 
1%
не: 65
 
28%
Общо гласували: 234