Понеделник 24, Юли 2017г.
Публикации от последните 7 дни
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в клубове, спортни отбори и други)?
да
по-скоро да
по-скоро не
не
да: 70
 
93%
по-скоро да: 1
 
1%
по-скоро не: 1
 
1%
не: 3
 
4%
Общо гласували: 75